CONTRACT CONTABILITATE

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII FINANCIAR-CONTABILE

Intre:

1. _______________________, – denumita in continuare Beneficiar –

si

2. _______________________, – denumita in continuare Prestator,
Beneficiarul si Prestatorul denumiti in continuare impreuna Parti contractante.

Art. 1. Obiectul contractului
in baza prezentului contract, Prestatorul se obliga sa efectueze pentru Beneficiar urmatoarele servicii:
a) prelucrarea documentelor primare din contabilitate si pregatirea anumitor rapoarte lunare solicitate de Beneficiar;
b) pregatirea lunara a registrelor de contabilitate, in conformitate cu cerintele legii;
c) intocmirea lunara a balantei de verificare;
d) servicii de calcul si de evidenta a salariatilor;
e) pregatirea declaratiilor fiscale periodice (lunar, trimestrial) si depunerea lor la autoritatile financiare si fiscale;
f) pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu _________.

Art. 2. Durata contractului
(1) Serviciile mentionate in contract vor fi prestate pe o durata de ___ ani, incepând cu data de ______ si pâna la data de ______.
(2) in cazul in care Beneficiarul nu furnizeaza informatiile solicitate la datele convenite, va aparea o decalare corespunzatoare (luând in considerare numarul de zile lucratoare) a termenelor de prezentare a rapoartelor Prestatorului catre Beneficiar.
(3) in cazul in care Prestatorul nu va preda rapoartele la datele convenite ca urmare a intervenirii situatiei prevazute la art. 10, va aparea o prelungire corespunzatoare a duratei contractului, masurata in numarul de zile lucratoare.

Art. 3. Pretul serviciilor
(1) Pentru serviciile efectuate in baza prezentului contract, Beneficiarul va plati Prestatorului un tarif in suma de _____________ lei/luna. Pentru serviciile de consultanta fiscala si financiara, Beneficiarul va plati Prestatorului un tarif in raport cu numarul de ore petrecute in solutionarea problemelor si gradul de calificare al persoanei implicate din partea Prestatorului:
- contabil junior _____________;
- contabil senior _____________ si
- manager _____________.

Art. 4. Obligatiile Beneficiarului
Beneficiarul se obliga:
a) sa predea Prestatorului, de doua ori pe luna, toate documentele justificative aferente perioadei anterioare, in cazul in care se solicita intocmire raport conform Grupului pentru luna precedenta, cu termen de predare pâna la data de _____________;
b) sa puna la dispozitia Prestatorului orice ale acte contabile solicitate de contabil necesare executarii corecte si cu respectarea normelor legale in vigoare;
c) sa intocmeasca si sa puna la dispozitia Prestatorului documentele de gestiune conform cerintelor legale si sa puna la dispozitie toate informatiile necesare pentru a putea verifica stocurile;
d) sa achite in maxim _____________ zile de la facturare contravaloarea serviciilor prestate.

Art. 5. Obligatiile Prestatorului
Prestatorul se obliga:
a) sa efectueze lucrarile mentionate la art. 1 conform normelor legale si/sau profesionale, la termenele stipulate in acestea;
b) sa predea documentele fiscale la autoritatile fiscale la termenele si in conditiile prevazute de lege;
c) sa raspunda in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii;
d) sa comunice la timp Beneficiarului obligatiile de plata catre bugetul statului si al asigurarilor sociale;
e) sa transfere Beneficiarului spre arhivare toate documentele primare si orice alte situatii pregatite pentru acesta aferente unei perioade contabile (o luna), in termen de maxim o luna de la data incheierii acesteia.

Art. 6. Clauza penala
___________________.

Art. 7. Confidentialitatea
___________________.

Art. 8. Rezilierea contractului
___________________.

Art. 9. Drept aplicabil. Instanta competenta
___________________.

Art. 10. Forta majora
___________________.

Art. 11. Dispozitii finale
___________________.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, ___________, la ___________, in ___ exemplare originale, câte ___ pentru fiecare parte contractanta.

Prestator,                                            Beneficiar,
___________________            _______________________

 

Tel : 0722 69 23 70

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>